Nan 2019, bon sante ak bon chans pou tout moun

Happy New Year!

Nan 2019, swete tout bon sante ak bon chans!

2019